S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Papierové modely slovenských skvostov

 

 

 

 

 

NOVINKY

arr3Informácie  Darčekový poukaz Hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, ale neviete sa rozhodnúť? Prekvapte...

TOVAR V AKCII

Naša cena 9,90 €
skladom
Naša cena 24,00 €
skladom
Naša cena 12,00 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 17,00 €
skladom
Naša cena 23,00 €
skladom
Naša cena 16,00 €
skladom

ANKETA

O ktoré modely by sme mali rozšíriť ponuku?

autá 25% motorky 25% letecká technika v mierke 1/144 26% letecká technika v mierke 1/32 24%

 

Podporujeme:

 

Modelársky klub zobor Nitra

                                                                  NITRA

 


Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ:
Zuzana HAJNOVIČOVÁ
Jurkovičova 392/23
949 11 Nitra
telefón: +421902 487 853
e-mail: hajnovicova@afd-model.sk
IČO: 45469571
DIČ: 1048620760

1. Všeobecné ustanovenia

1.a) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Zuzana Hajnovičová, Jurkovičova 392/23, 949 11 Nitra, IČO: 45469571, DIČ: 1048620760, (ďalej len prevádzkovateľ) ktoré budú uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.afd-model.sk , (ďalej len obchod).

1.b) Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Do spôsobu objednávky taktiež spadá objednávka v e-mailovej, telefonickej alebo písomnej forme.

1.c) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár (poprípade e-mail), obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. To isté platí aj pre písomnú formu objednávky.

1.d) Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.e) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a tie jej neslúžia na výkon zamestnania alebo podnikania, rozumie sa v zmysle platných predpisov spotrebiteľ. Predávajúci je podnikateľ, ktorý ponúka, alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a koná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti.

2. Povinnosti prevádzkovateľa

2.a) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že svojim zákazníkom dodá:
správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky
tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2.b) Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú:
Faktúru (ktorá slúži aj ako záručný a dodací list)

2.c) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú dostatočné balenie tovaru.

2.d) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok

2.e) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku a možnosť jednostranného odstúpenia od zmluvy v prípade vypredania tovaru na sklade, výraznej zmeny ceny produktu u dodávateľa, chybne uvedenej ceny pri produkte v dôsledku technického problému aplikácie.

3. Povinnosti kupujúceho

3.a) Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

3.b) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3.c) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

4. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

4.a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

4.b) Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

4.c) Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

4.d) Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

4.e) Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese hajnovicova@afd-model.sk.

4.f) K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

4.g) V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí učiniť písomným oznámením na e-mailovú adresu hajnovicova@afd-model.sk

4.h) V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý tovar prevádzkovateľovi do 5 dní v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad.

4.i) Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu, ale môže ju znížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho, do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, ktorý bude uvedený na reklamačnom doklade a priložený k tovaru.

4.j) Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefonické číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.)
objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva)
cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (prevádzkovateľ okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu)
ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

5. Dodacie podmienky a termíny

5.a) Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov.

5.b) Dodanie tovaru je uskutočnené slovenskou poštou, poprípade prepravnou spoločnosťou.

5.c) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

5.d) Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v čo možno najkratšej dobe (spravidla 1 - 7 dní) od prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5.e) Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave, alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

5.f) Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.

6. Cena a spôsob dopravy tovaru

6.a) Prevádzkovateľ stanovuje poštovné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

6.b) Objednaný tovar kupujúcemu užívateľovi bude zaslaný poštou, alebo kuriérom na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

6.c) Poštovné účtujeme podľa platného cenníka Slovenskej pošty. Výšku poštovného upravujeme podľa veľkosti a hmotnosti zásielky.

6.d) Objednávky sú expedované do 48 hodín od objednania, ak je ponúkaný tovar skladom. V prípade, že v čase objednávky by bol kupujúceho objednaný tovar vyexpedovaný a na sklade sa už nenachádzal, budeme kupujúceho o tom informovať emailom, alebo telefonicky a bude mu daná vec oznámená, s navrhnutím alternatívneho riešenia vyhovujúceho obom zmluvným stranám.

6.e) Osobný odber tovaru je možný len po telefonickom dohovore s predávajúcim.

6.f) Pri nákupe nad 100 EUR poštovné neúčtujeme ( neplatí pre službu Expres kurier a objednávky expedované mimo územia SR ). Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu do 24 hodín od zaslania objednávky.

7. Cena tovaru

7.a) Ceny našich tovarov na stránke sú uvedené v eurách, bez poplatkov za dopravu. Náklady na poštovné kupujúci uvidí pri vypĺňaní objednávkového formulára a budú zaúčtované na konci objednávky k cene vybraného tovaru.

7.b) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.c) Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
- prevodom z účtu na účet ( číslo účtu a údaje k platbe Vám budú zaslané e-mailom )
- dobierkou pri prevzatí tovaru od expresnej služby, alebo pošty
- hotovosťou pri osobnom odbere po telefonickom dohovore v rámci mesta NITRY.

8. Záruka a reklamácie

8.a) Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru - daňový doklad, prípadne záručný list (ak je súčasťou tovaru).

8.b) Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú s fyzickou osobou spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamácie z dôvodu materiálových, alebo výrobných závad je možné uplatňovať len na tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa internetového obchodu www.afd-model.sk

8.c) Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

8.d) Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

8.e) Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

8.f) V prípade, zistenia, že je očividne poškodená krabica poprípade tovar vo vnútri krabice pri preberaní od kuriéra, je nutné s kuriérom spísať reklamačný formulár a zásielku neprevziať.

Riešenie sporov
8.g) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na hajnovicova@afd-model.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.h) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

9. Ochrana osobných údajov

9.a) Podmienky ochrany osobných údajov v prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

9.b) Prevádzkovateľ internetového obchodu afd-model.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Vyššie uvedené spracovanie je umožnené na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy a čl. 6 ods.t 1 písm. f) - ak je to potrebné na účely oprávnených záujmov poskytovateľa.

9.c) TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
Správcom Vašich osobných údajov je prevádzkovateľ internetového obchodu Zuzana Hajnovičová, Jurkovičova 392/23, 949 11 Nitra IČO 45469571
Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:adresa pre doručovanie Zuzana HAJNOVIČOVÁ, Jurkovičova 392/23, 949 11 Nitra
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

9.d) ZÁKONNÝ DVÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

9.e) ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie Vami objednaného tovaru na Vami uvedenú adresu, zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

9.f) DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

9.g) ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému),
Slovenská pošta a.s. (pre účely doručovania zásielok) KROS a.s. (pre účely fakturácie a skladového hospodárstva)
Google Analytics (nástroj na meranie návštevnosti a základnú webovú analytiku)
Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti poskytovateľ nevyužíva.

9.h) PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV - V prípade, že je objednávateľ fyzická osoba a spracovávajú sa tak jeho osobné údaje, má podľa Nariadenia právo:
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile hajnovicova@afd-model.sk
Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené, alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.
Požadovať od poskytovateľa informáciu, aké osobné údaje spracúva a žiadať si u neho kópiu takej informácie,
Vyžiadať si u poskytovateľa prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
Požadovať od poskytovateľa vymazanie osobných údajov - výmaz poskytovateľ vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s oprávnenými záujmami poskytovateľa, alebo jeho povinnosťami,
Žiadať prenos osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracovávané automatizovaným spôsobom,
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na poskytovateľa, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť so svojou sťažnosťou na súd.

9.i) Poskytovateľ v rámci poskytnutia služieb môže spracovávať nasledujúce osobné údaje objednávateľa:
- meno a priezvisko
- adresu pre dodanie zásielky, (ulica, číslo domu, smerové číslo, mesto, poprípade krajinu), resp. fakturačnú adresu.
- voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
- Vašu e-mailovú adresu (slúži na komunikáciu s Vami)
- telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami a tiež pre dopravcov, aby Vás mohli kontaktovať pri odovzdaní zásielky)
- ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO, DIČ poprípade IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)
údaje spojené s platbou.

9.j) Na emailovú adresu (prípadne tel.č.) môžu byť zasielané obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho objednávateľ neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobných služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu, alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel poskytovateľom spracovávaná po dobu 3 rokov od posledného použitia služby.

9.k) Pri registrácii, objednávke a prihlásení do newsletteru môže kupujúci vyjadriť súhlas (súhlas sa vyjadruje zakliknutím príslušného súhlasu) s použitím jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, zaslania newsletteru, spracovania údajov pre ďalšie marketingov účely a tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

9.l) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, (IČ DPH), kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu kupujúceho. Údaje budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu distribúciu.

9.m) Kupujúci, odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky berie na vedomie, že Prevádzkovateľ uzavretím Zmluvy získal osobné údaje o Kupujúcom, a to: meno, priezvisko, adresa trvalého, prípadne prechodného bydliska, ak sú zhodné s adresou pre doručenie Tovaru alebo miesto podnikania, ktoré tiež môže byť zhodné s trvalým bydliskom či prechodným bydliskom, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, prípadne aj číslo bankového účtu. Kupujúci berie na vedomie, že účelom spracúvania jeho osobných údajov Prevádzkovateľom je zabezpečenie splnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.

9.n) Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri nášho poskytovateľa informačného systému s ktorým máme riadne uzavretú spracovateľskú zmluvu o ochrane osobných údajov. Žiadne údaje nie sú ukladané na našich diskoch pre ďalšie spracovanie a nie sú poskytované tretej strane.

9.o) Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Ide najmä o doručovateľskú službu (Slovenská pošta) a firmu spracovávajúcu účtovníctvo. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

9.p) Odoslaním objednávky, resp. zakliknutím súhlasu, kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho, poprípade mailovou komunikáciou cez mail: hajnovicova@afd-model.sk. Súhlas zanikne v lehote do 24 hodín od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

ZRUŠENIE REGISTRÁCIE:
Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu hajnovicova@afd-model.sk Registrácia bude zrušená, osobné údaje vymazané a kupujúci bude informovaný e-mailom.

AKTUALIZÁCIA A ZMENA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Aktualizáciu a zmenu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení, alebo napísaním požiadavky na mail: hajnovicova@afd-model.sk
Databáza údajov nebude využívaná pre účely predaja, prenájmu, ani inak poskytovaná tretej strane.

10. Záverečné a prechodné ustanovenia

10.a) Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

10.b) Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

10.c) Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

10.d) Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 01.01.2024.

OTU3ZW